Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 66% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.


Veelgestelde vragen


Voor wie zijn turbo’s geschikt?

Turbo’s zijn geschikt voor ervaren, actieve beleggers. Voordat u belegt in turbo’s is het van groot belang om u zelf te informeren over de Binck turbo. Het is erg belangrijk dat u zich informeert over werking van turbo’s voor u erin gaat handelen. Binck biedt interactieve tutorials aan op www.binck.nl/tutorials. Daarnaast organiseren wij regelmatig webinars over turbo’s. Wij raden u ook aan om de Kennis- en Ervaringstoets voor turbo's te halen. Op turbos.binck.com vindt u alle overige informatie zoals brochures, voorwaarden en informatie over alle beschikbare turbo’s.

Voor wie zijn turbo’s niet geschikt?

Turbo’s zijn niet geschikt voor mensen die streven naar vermogensopbouw op de lange termijn (bijvoorbeeld sparen/pensioen). Daarnaast is het beleggen in turbo’s niet geschikt voor mensen die niet het risico willen lopen om hun gehele inleg te verliezen. Het is erg belangrijk dat u zich informeert over werking van turbo’s voor u erin gaat handelen. Binck biedt interactieve tutorials aan op www.binck.nl/tutorials. Daarnaast organiseren wij regelmatig webinars over turbo’s. Wij raden u ook aan om het financieel rijbewijs voor complexe producten te halen. Op turbos.binck.com vindt u alle overige informatie zoals brochures, voorwaarden en informatie over alle beschikbare turbo’s.

Hoe werkt een Binck turboXL?

Bij een Binck turbo is er een verschil tussen het financieringsniveau en het stop-loss niveau. Bij een Binck turboXL zijn het financieringsniveau en het stop-loss niveau aan elkaar gelijk. In tegenstelling tot een ‘gewone’ turbo is een turboXL ook te verhandelen bij een koers van de onderliggende waarde vlakbij het stop-loss niveau, tegen een zeer lage premie. Daardoor ontstaat een extra hoge hefboom.

De toevoeging ‘XL’ staat dan ook voor ‘eXtra Leverage’.  Een turboXL met een hele hoge hefboom is een speculatief beleggingsinstrument, met een grote kans dat binnen afzienbare tijd het stop-loss niveau wordt bereikt. Het is dan ook uitsluitend geschikt voor beleggers met een zeer korte beleggingshorizon, die een hoog risico accepteren. De Binck turboXL heeft, net als de Binck turbo geen afloopdatum. 

Wat is een risicopremie?

Bij een Binck turbo XL is het financieringsniveau gelijk aan het stop-loss niveau. De market maker maakt daarom gebruik van een risicopremie, die bedoeld is om in geval van een stop-loss de onderliggende waarde te kunnen afwikkelen. De risicopremie wordt voornamelijk bepaald door de beweeglijkheid van de onderliggende waarde en het verschil tussen de koers van de onderliggende waarde en het stop-loss niveau. U verliest nooit meer dan uw inleg. 

De market maker heeft het recht om de risicopremie op elk gewenst moment aan te passen. U betaalt de risicopremie als u een Binck turbo XL koopt. U ontvangt de risicopremie als u een Binck turbo XL verkoopt. Als een Binck turbo XL het stop-loss niveau bereikt verliest u per definitie de hele risicopremie. De prijsvorming van een Binck turbo XL is door de risicopremie minder transparant dan die van een reguliere Binck turbo.

Wat zijn de handelstijden van Binck turbo’s?

Alle Binck turbo’s zijn verhandelbaar van 08:00 uur tot 22:00 uur. Ook Binck turbo’s op onderliggende waarde waarvan de verhandeling eerder stopt zijn tot 22:00 uur ’s avonds verhandelbaar. 

Vlak voor de opening en gedurende de slotveiling worden geen quotes afgegeven op turbo's op aandelen. Dit betekent dat er voor turbo's op Europese aandelen geen quotes worden afgegeven van 8:50 tot 9:02 uur en tussen 17:30 en 17:35 uur. Voor de turbo's op Amerikaanse aandelen is dit van 15:20 tot 15:32 uur.


Uitleg prijsvorming Binck turbo buiten beurstijden.
Binck biedt handel in de Binck turbo aan van 8:00 tot 22:00 uur. Dit geldt voor turbo’s op alle onderliggende waardes. Dit betekent dat u ook na het sluiten van de onderliggende waarde in turbo’s kunt handelen. De prijsvorming komt buiten beurstijd tot stand op basis van meerdere factoren, hierin spelen onder andere de future markt en mogelijke noteringen van de onderliggende waarde op andere markten een rol.

Hierbij geldt over het algemeen dat de liquiditeit van de onderliggende waarde een stuk lager ligt en dat de positie die de marketmaker dient in te nemen hogere kosten met zich meebrengt. U dient er daarom rekening mee te houden dat de spread (verschil tussen bied en laat koers) breder en het geboden volume lager is buiten de reguliere openingstijden van de beurs waar de onderliggende waarde wordt verhandeld. 

Let op: Als er buiten de handelstijden van de onderliggende waarde nieuwe informatie bekend wordt gemaakt (cijfers, nieuws, brokeradviezen etc.) kan er een situatie ontstaan er (tijdelijk) geen quotes worden afgeven. De handel in Binck turbo’s buiten de handelstijden van de onderliggende waarde gebeurt op best-effort basis.
 

Wat is CATS?

CATS is een platform van Citibank en Börse Stuttgart. CATS is een bilateraal platform wat betekent dat u via CATS altijd met de uitgevende instelling handelt. CATS brengt de transactie tussen u en BinckBank tot stand. Wij hebben UBS aangesteld als market maker, zij geven de bied- en laatprijzen af. CATS brengt de transactie tussen u en BinckBank tot stand.

Hoe werkt CATS?

Op CATS geeft de marketmaker (UBS) gedurende de handelsdag indicatieve prijzen af. Dit zijn de bied- en laat prijzen die u constant ziet veranderen en die u een indicatie geven van de waarde van de Binck turbo op dat moment. Omdat CATS een bilateraal platform is en geen orderboek heeft, kunt u niet direct handelen op de getoonde prijzen. Wanneer u een order plaatst, wordt deze door CATS bewaakt. Indien uw order uitgevoerd kan worden (bestens order of haalbaar limiet) dan stuurt CATS een ‘request for quote’ (RFQ) naar de marketmaker. CATS gebruikt de indicatieve prijzen van de marketmaker om te bepalen of uw order uitgevoerd kan worden.


Request For Quote
Uw order wordt door CATS bewaakt. Wanneer uw limiet overeenkomt met de indicatieve bied of laat prijs, afhankelijk van koop of verkoop, wordt er door CATS een RFQ (Request For Quote) naar de marketmaker gestuurd. In dit bericht wordt een stelling (bied- en laatprijs) gevraagd voor de betreffende Binck turbo voor het betreffende aantal. De marketmaker ziet dus niet of het een koop- of verkooporder betreft en ziet ook niet of het een limiet/bestens order is. Op http://www.bs-cats.com/products-and-services/cats-ls wordt dit proces verder toegelicht.


Hoe werkt het in de praktijk?
Stel, u plaatst een order voor het kopen van 100 Binck turbo's met een limiet van EUR 1,00. De indicatieve bied/laat prijs is EUR 0,99 / EUR 1,01. Uw order is geplaatst en wordt door CATS bewaakt.

  • De koers van de onderliggende waarde verschuift en de bied/laat prijs is inmiddels EUR 0,98 / EUR 1,00. Uw order kan nu – op basis van de indicatieve prijzen – uitgevoerd worden. CATS stuurt een RFQ naar de marketmaker met het verzoek om een prijs af te geven voor deze 100 Binck turbo.
  • De market maker geeft op basis van dit bericht een bied en laat prijs af. In de meeste gevallen zijn deze prijzen gelijk aan de indicatieve prijzen. CATS controleert deze prijs en geeft uw order uitvoering.

Bovenstaande proces is volledig geautomatiseerd en duurt slechts enkele (milli)seconden. Uitzondering hierop is wanneer u een order plaats voor een aantal groter dan het op dat moment getoonde volume. In dit geval stuurt CATS nog steeds een RFQ naar de marketmaker maar zal deze – gezien het verhoogde risico – handmatig een bied- en laatprijs afgeven voor het gevraagde aantal. Dit proces neemt meer tijd in beslag. In de meeste gevallen reageert de marketmaker binnen 30 seconden. Houdt u er daarom rekening mee dat orders groter dan het getoonde volume mogelijk vertraagd uitgevoerd worden.


Zijn Binck turbo’s ook verkrijgbaar bij andere banken/brokers?

De Binck turbo’s zijn op dit moment exclusief beschikbaar voor klanten van Binck.

Wat is de maximale hefboom van een turbo?

Per 1 oktober 2021 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de regels aangescherpt als het gaat om de maximale hefboom op het moment van aanschaf van turbo’s. Het doel van de AFM is het beschermen van de particuliere belegger tegen de risico’s van hoge hefbomen. Klik hier voor meer informatie over de maximale hefboom.

 

Waaraan verdient BinckBank geld?

Als uitgevende instelling genereert Binck inkomsten uit de financieringskosten en de spread (verschil tussen de bied en laat prijs) van de Binck turbo.