Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 66% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Binck turbo's

De Binck turbo is een beleggingsinstrument dat gebruik maakt van een hefboom. Door de hefboom speelt u versneld in op koersbewegingen van de onderliggende waarde. Met Binck turbo’s kunt u profiteren van zowel koersstijgingen als koersdalingen. Een Binck turbo long koopt u als u een stijging van de onderliggende waarde verwacht. In een Binck turbo short belegt u als u een daling van de onderliggende waarde verwacht. De producten hebben geen vooraf vastgestelde afloopdatum.

Op deze pagina worden een aantal belangrijke punten uitgelegd die u dient te kennen voor u in Binck turbo’s gaat beleggen.

   


Voor wie zijn turbo's geschikt?

Voordat u begint

Hoe koopt u een Binck turbo?

Binck turbo's zijn geschikt voor ervaren, actieve beleggers met veel kennis van beleggen en die een hoog risico accepteren. Beleggers in Binck turbo's dienen bereid te zijn om zich te verdiepen in de werking van de turbo, de handel er in en het handelsplatform waarop ze worden aangeboden.

Om deze redenen zijn Binck turbo's niet geschikt voor beleggers die streven naar vermogensopbouw op de langere termijn en beleggers die geen kennis van hefboomproducten hebben. Tevens zijn Binck turbo's niet geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar een belegging met gedeeltelijke of gehele bescherming van de inleg en daarom niet bereid zijn de gehele inleg te verliezen.
 

Een Binck turbo is een risicovol product en alleen geschikt voor ervaren beleggers die deze risico’s goed kunnen inschatten. Het is daarom belangrijk dat u de kenmerken en risico’s begrijpt, voordat u in Binck turbo’s gaat handelen. Lees daarom voor u gaat beleggen in turbo ’s eerst de brochure, het basisprospectus, eventuele bijbehorende supplementen en de definitieve voorwaarden.

U dient zorgvuldig af te wegen of Binck turbo’s bij u passen wat betreft uw ervaring als belegger. Wij raden u aan om eerst het Complex Financieel Rijbewijs door te lopen om te kunnen vast stellen of beleggen in turbo’s past bij uw kennis en ervaring.

Binck turbo’s zijn exclusief verkrijgbaar voor Binck en Alex klanten. Alle Binck turbo’s worden dagelijks van 08:00 uur tot 22:00 uur verhandeld. Dit geeft u alle tijd om in te spelen op het actuele sentiment. Ook Binck turbo’s op onderliggende waarde waarvan de verhandeling eerder stopt zijn tot 22:00 uur ’s avonds verhandelbaar. Zo mist u nooit een instap moment.

Binck turbo’s worden verhandeld via CATS. Het platform is eigendom van Börse Stuttgart en Citibank. CATS wordt door meerdere banken gebruikt om directe handel voor hun klanten te faciliteren.

 
Wat u verder dient te weten

Turbo’s zijn complexe producten. Het is daarom van belang dat u voldoende kennis opdoet van de werking van de turbo en het handelsplatform waar deze verhandeld worden. In de brochure, het prospectus en de definitieve voorwaarden vindt u alle benodigde informatie. De onderstaande punten geven u een beeld van de belangrijkste aspecten van de Binck turbo. Mocht u verdere informatie nodig hebben of een vraag hebben over de Binck turbo neemt u dan contact op met het Binck turbo team.De hefboom

De koers van een Binck turbo stijgt en daalt harder dan een belegging in de onderliggende waarde zelf. De zogenaamde hefboom ontstaat doordat u maar een gedeelte van de onderliggende waarde zelf in legt. Hoe hoger de hefboom, hoe gevoeliger de turbo is voor koersschommelingen van de onderliggende waarde. Dit geldt zowel bij koersstijgingen als koersdalingen. Voor meer informatie over de hefboomberekening verwijzen wij u naar de brochures.

Per 1 oktober 2021 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de regels aangescherpt als het gaat om de maximale hefboom op het moment van aanschaf van turbo’s. Het doel van de AFM is het beschermen van de particuliere belegger tegen de hieronder beschreven risico’s van hoge hefbomen. Klik hier voor meer informatie over de maximale hefboom.

 


Het financierings
niveau

Beleggen in een Binck turbo long is in zekere zin te vergelijken met het beleggen in de onderliggende waarde. Echter, bij een turbo betaalt u slechts een gedeelte van de onderliggende waarde zelf. BinckBank N.V. neemt het andere deel voor haar rekening in de vorm van een financiering. Het gedeelte dat BinckBank N.V. beschikbaar stelt heet het financieringsniveau. Over het financieringsniveau is rente verschuldigd. Het actuele rentepercentage per turbo vindt u op de detailpagina's.

Bij een belegging in een Binck turbo short neemt BinckBank N.V. de short-positie in de onderliggende waarde geheel voor haar rekening. Als belegger dient u een bedrag in te leggen om het risico van de short-positie af te dekken als de koers van de onderliggende waarde stijgt. Dit bedrag is gelijk aan de koers van de Binck turbo short op het moment van aankoop. Bij een turbo short betaalt u in de regel geen financieringsrente, maar ontvangt u deze, mits de onderliggende marktrente hoger is dan de rente die BinckBank in rekening brengt.

Het financieringsniveau van een Binck turbo wordt dagelijks aangepast. Op deze manier wordt op dagbasis de verschuldigde rente in het instrument verrekend.


De risico's

Een Binck turbo is een risicovol product en alleen geschikt voor ervaren beleggers die deze risico’s goed kunnen inschatten en niet geschikt voor vermogensopbouw voor de lange termijn en of voor minderjarige klanten . Het is daarom belangrijk dat u de kenmerken en risico’s begrijpt, voordat u in Binck turbo’s gaat handelen. Lees daarom voor u gaat beleggen in turbo ’s eerst de brochure, het basisprospectus, eventuele bijbehorende supplementen en de definitieve voorwaarden.

Koers en hefboomrisico’s
Door de hefboomwerking worden koersbewegingen van de Binck turbo ‘uitvergroot’ ten opzichte van de onderliggende waarde. Een kleine koersbeweging in de onderliggende waarde kan een aanzienlijk effect hebben op de waarde van de Binck turbo. Dit werkt zowel positief als negatief.

Extra risico bij hogere hefboom
De kans op een negatief rendement is groter bij een hogere hefboom, bovendien neemt deze kans toe naarmate u deze positie langer aanhoudt. Doordat het stop loss-niveau dichter bij de koers van de onderliggende waarde ligt, is het risico dat het stop loss-niveau wordt bereikt groter. Turbo’s met een hoge hefboom zijn dan ook alleen geschikt als u een ervaren, actieve belegger bent met een korte termijn horizon.

Een volledig overzicht van alle risico's vindt u in de brochure, het basisprospectus, eventuele bijbehorende supplementen en de definitieve voorwaarden.  


Afloopdatum en stop loss
niveau

Een Binck turbo kent geen afloopdatum, maar wel een stop-loss niveau. Zodra het stop-loss niveau wordt bereikt is handel in de turbo niet meer mogelijk. De turbo wordt beëindigd en u ontvangt in de regel een restwaarde. De waarde van uw Binck turbo kan nooit negatief worden. In het slechtste geval is de restwaarde van een turbo nul en verliest u uw hele inleg.

Voor een Binck turbo long ligt het stop-loss niveau altijd onder de koers van de onderliggende waarde, maar boven het financieringsniveau. Voor een Binck turbo short is het precies andersom.

Bij Binck turbo’s wordt het stop-loss niveau dagelijks aangepast in lijn met de aanpassing van het financieringsniveau.

Turbo’s waarvan de onderliggende waarde ook voor 8.00 uur of na 22.00 uur wordt verhandeld kunnen ook buiten de handelstijden van de Binck turbo’s het stop-loss niveau bereiken. Voorbeelden zijn de EUR/USD wisselkoers en de goudprijs.

Wat is het verschil tussen een Binck turbo en een Binck turboXL?

Bij een Binck turbo is er een verschil tussen het financieringsniveau en het stop loss niveau. Dit verschil heet een ‘stop loss-buffer’. Deze buffer maakt het mogelijk om bij het bereiken van het stoploss niveau de turbo af te wikkelen en een eventuele restwaarde te realiseren.

Voor beleggers die op zoek zijn naar een hogere hefboom is er de Binck turboXL. Bij een Binck turboXL zijn het financieringsniveau en het stop-loss niveau gelijk aan elkaar. Er is dus geen stoploss buffer. Hierdoor is de Binck turboXL ook te verhandelen bij een koers van de onderliggende waarde vlakbij het stop-loss niveau, tegen een zeer lage premie. Het ontbreken van een stop loss-buffer betekent dat u bij het bereiken van het stop loss-niveau uw gehele inleg verliest.

De toevoeging ‘XL’ staat voor ‘eXtra Leverage’. Een turboXL met een hele hoge hefboom is een speculatief beleggingsinstrument, met een grote kans dat binnen afzienbare tijd het stop-loss niveau wordt bereikt. Het is dan ook uitsluitend geschikt voor beleggers met een zeer korte beleggingshorizon, die een hoog risico accepteren. Zowel de Binck turbo als de Binck turboXL hebben geen afloopdatum. 

Hoe berekent u de waarde van een turbo?

In de meeste gevallen is de waarde van de turbo gelijk aan het verschil tussen de koers van de onderliggende waarde en het financieringsniveau. Sommige Binck turbo's hebben een ratio.

waarde turbo

 

Bij een Binck turboXL is het financieringsniveau gelijk aan het stop-loss niveau. De market maker maakt daarom gebruik van een risicopremie, die bedoeld is om in geval van een stop-loss de onderliggende waarde te kunnen afwikkelen. De risicopremie wordt voornamelijk bepaald door de beweeglijkheid van de onderliggende waarde en het verschil tussen de koers van de onderliggende waarde en het stop-loss niveau. U kunt de waarde van een Binck turboXL berekenen door de uitkomst van bovenstaande berekening te vermeerderen met de risicopremie.

waarde XL


Binck turbo's worden uitgegeven door BinckBank NV (een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan Babara Strozzilaan 310), BinckBank beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:11 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat als zodanig geregistreerd bij DNB en de AFM. Op grond van deze vergunning is BinckBank bevoegd om beleggingsdiensten en de hieraan gerelateerde bancaire dienstverlening aan te bieden en te verrichten met betrekking tot al dan niet ter beurze genoteerde financiële instrumenten. Het BTW nummer van BinckBank is NL007606552B01