Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 66% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Nieuws

Wijziging LIBOR naar alternatieve referentie rente

23 nov 2020

Hierbij informeren wij u over de wijziging van de LIBOR naar een alternatieve referentie rente.

Financieringsniveau en rente
Zoals bekend kunt u met een turbo beleggen in verschillende onderliggende waardes. Anders dan bij direct beleggen in een onderliggende waarde, betaalt u bij een turbo slechts een gedeelte van de onderliggende waarde zelf. BinckBank N.V. neemt het andere deel voor haar rekening in de vorm van een financiering. Dit gedeelte heet het financieringsniveau. Over dit financieringsniveau is rente verschuldigd. Als rentebenchmark wordt het Overnight LIBOR tarief gebruikt.

Hervorming rentebenchmarks
Op dit moment worden over de hele wereld rentebenchmarks hervormd. Doel is om de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en integriteit van deze rentebenchmarks beter te waarborgen. Dit betekent (onder meer) voor de London Interbank Offered Rate (LIBOR) dat deze waarschijnlijk voor einde 2021 vervangen wordt door een alternatieve rentebenchmark.

Beëindiging producten
Voor Binck turbo’s uitgegeven tot juni 2019 was in het prospectus niet voorzien dat de rentebenchmark kon worden gewijzigd. Dit betekent dat deze producten op termijn worden beëindigd.

Wat betekent dit voor u?
Vanaf maandag 23 november 2020 worden deze producten voorlopig ‘bid-only’ aangeboden om verdere uitbreiding van positie in deze turbo’s te voorkomen. Dit betekent dat u wél kunt verkopen, maar dat u niet de mogelijkheid heeft om uw positie uit te breiden of een nieuwe positie aan te gaan in deze producten.  

Met vriendelijke groet,

BinckBank